MAHUTITE JA BASSEINIDE HÜDROISOLATSIOON

MAHUTITE JA BASSEINIDE HÜDROISOLATSIOON

MAHUTITE HÜDROISOLATSIOON

Teostame erinevate mahutite hüdroisoleerimistöid

* joogi- ja reoveemahutite hüdroisolatsioon
* tuletõrje veemahutite hüdroisolatsioon
* biogaasimahutite hüdroisolatsioon
* silohoidlate hüdroisolatsioon

BASSEINIDE, RÕDUDE JA TERRASSIDE HÜDROISOLATSIOON:

* basseinide hüdroisolatsioon ja plaatimine
* rõdude ja terrasside hüdroisolatsioon