PÖÖRATUD KATUSED JA TERRASSID

PÖÖRATUD KATUSED JA TERRASSID

Teostame maa-aluste katuslagede, ehk pööratud katuste hüdroisolatsiooni mineraalsete võõpadega, epoksüvaigu baasil võõpadega, isekleepuvate bituumenrullmaterjalidega, kunstaine baasil rullmaterjalidega.

PÖÖRATUD KATUSED

Pööratud katusteks nimetatakse kõige üldisemalt selliseid katuslagede konstruktsioone, kus hüdroisolatsioonikiht asub soojustuse all.

Pööratud katuse lahendust kasutatakse peamiselt selliste katuslagede puhul, mis on avatud suurele mehhaanilisele koormusele – käidavad ja liiklusega koormatud katuslaed, haljastatud katused, terrassid, erinevate maa-aluste konstruktsioonide katuslaed, jne.

Sõltuvalt aluskonstruktsioonist valitakse pööratud katuse hüdroisolatsioonisüsteem. Põhimõtteliselt on võimalik valida kas võõpade või rullmembraanide vahel.

Hüdroisolatsioonivõõbad – nende üheks eeliseks on see, et need nakkuvad aluspinnale ja seetõttu on vihmaveel väga rakse aluskonstruktsiooni ja hüdroisolatsioonikhi vahele tungida. Samas on võõpade puhul puuduseks see, et neil on pragude sildamise võime võrreldes rullmembraanidega oluliselt tagasihoidlikum.

Hüdroisolatsiooni rullmembraanid – neid on võimalik valida aluspinnale liimitud, kleebitud või põletatud rullmembraanide vahel. Rullmembraanide eeliseks on väga hea pragude sildavus, parem ilmastikutaluvus paigalduse ajal ning kohene vihmakindlus pärast paigaldust.

Selliseid lahendusi, kus membraan paigaldatakse aluspinnale lahtiselt või kinnitatakse mehhaaniliselt (näiteks PVC, TPO või muud kunstainest membraanid), ehk mis ei ole aluspinna külge nakkunud, tuleb väga hoolikalt kaaluda ning võimalusel pööratud katuste puhul üldse vältida. Lahtiselt paigaldatud membraanide puhul peab kindlasti olema võimalik teostada veekatse, et olla täiesti veendunud membraani veepidavuses kogu paigalduse ulatuses. Lahtise membraani puhul on pärast tagasitäite tegemist peaaegu võimatu leida üles membraanis olevaid paigaldusvigu või kahjustusi, sest vesi saab liikuda membraani ja betooni vahel ning tungida hoonesse võrreldes membraani kahjustuse asukohaga täiesti teisest kohast.

Võõpade või rullmembraanide valiku tegemisel tuleks lähtuda nii paigalduse ajast (kui enamus võõpasid vajab paigalduseks minimaalselt +5 kraadist temperatuuri, siis näiteks rullmembraanide puhul võib paigaldustemperatuur jääda isegi alla 0 kraadi).

Aluspind peab olema alati kaldega, et tagada vee vaba äravool hüdroisolatsioonikihilt. Kalletele lisaks on väga oluline, et vahetult hüdroisolatsioonikihi peale oleks rajatud ka dreeniv kiht. Dreeniva kihi rajamiseks võib kasutada kas mitmekihilist drenaažimatti (mis ei avalda hüdroisolatsioonile punktkoormust) või siis spetsiaalselt selleks ettenähtud soontega soojustusplaate. Vee vaba äravoolu tagamine hüdroisolatsiooni-kihilt on konstruktsiooni veepidavuse garant.

Külmaltkleebitav bituumenrullmembraan Köster Bikuplan KSK SY 15

Materjali omadused – eluiga ja elastsus

• Külmakindel, isekleepuv
• Kuumaõhuföön või propaangaas pole vajalik
• Vahetult pärast paigaldust veekindel
• Kummibituumeni baasil väga elastne
• Lahustivaba
• Sildab pragusid
• Väga kiire paigaldus
• Ülimalt vananemiskindel
• Ülaosast lamineeritud väga rebenemiskindla fooliumiga
• radoonikindel
• Aurukindel µ: <130 000
• Võib kasutada kõigil mineraalsetel aluspindadel ning ka plastist ja metallist aluspindadele

Köster Bikuplan KSK SY 15 elueaks loetakse uute hoonete puhul projekteeritavate konstruktsioonide eluiga. Hooned projekteeritakse tavaliselt 50 aastaks ja seega on materjali eluiga 3-5 korda pikem kui näiteks SBS-i põhistel materjalidel. Põhjus on selles, et SBS bituumenrullmaterjalid kaotavad aja jooksul suure osa oma elastsusest, kuna nendes kasutatavad elastsust tagavad plastifikaatorid lenduvad materjalist välja. Köster Bikuplan KSK SY 15 kasutatavad elastsust tagavad polümeerid on aga vananemiskindlad ning materjal ei kaota oma elastsusomadusi kunagi. Lisaks on materjal ka radoonitihe.

Materjali paigalduskiirus

Kuna Köster Bikuplan KSK SY 15 on katsetatud survevee tingimustes ja see talub kuni 4 barist veesurvet, siis paigaldatakse materjali üldjuhul ühekihilisena (va üles- ja allapöörded). Seetõttu on võimalik väga lühikese aja jooksul väga suuri alasid hüdroisoleerida. Ühe tööpäeva jooksul on võimalik paigaldada 2000m2 või enam ruutmeetrit. Hea planeerimise juures on võimalik ühe töönädalaga katta rullmembraaniga enam kui 10 000 m2 suuruseid alasid.

Kekkonnasäästlikkus

Kui võrrelda külmaltkleebitavaid rullmembraane, mille omakaal on ca 1,5 kg/m2 SBS rullmembraanidega, mille omakaal on ca 4 kg/m2, siis on vahe märgatav. Pööratud katuse konstruktsioonides kasutatakse SBS-i enamasti Soome standardi V80R järgi, mis tähendab, et paigaldada tuleb vähemalt 3 kihti, mis teeb hüdroisolatsiooni 1 m2 kaaluks ca 3 x 4kg = 12kg/m2. Köster Bikuplan KSK SY 15 süsteemi kogukaal aga ongi 1,5 kg/m2. Ehk vahe on kaheksakordne. Kuna mõlema materjali, SBS-i ja külmaltkleebitava rullmembraani, põhikomponendiks on bituumen, siis võib sllest rehkendusest umbes tuletada, kui palju rohkem ressurssi (tootmine, transport, ladustamine, paigaldamine) nõuab SBS-i tootmine võrreldes külmaltkleebitava rullmembraaniga.

HÜDROISOLATSIOONITÖÖD