Ilupilt

MEIE TEENUSED

KELDRITE SANEERIMINE

Niiskus- ja soolakahjustustega keldrite saneerimine ja hüdroisoleerimine. Kasutame peamiselt Saksa tehaste Schomburg GmbH ja Köster Bauchemie AG hüdroisolatsioonisüsteeme ja saneerimiskrohve ja -mörte, mis vastavad WTA (International Association for the Science and Technology of Building Maintenance and Monument Preservatio) poolt esitatavatele nõuetele.

Olemasolevate hoonete sisemine hüdroisolatsioon tuleb teha mineraalsete hüdroisolatsioonisüsteemidega. Neil on suurepärased nakkuvusomadused mineraalsete pindadega ning need ei eraldu hiljem aluspindadelt tagantpoolt mõjuva märgumise, niiskumise või veesurve tõttu.

Enne hüdroisolatsioonisüsteemide paigaldust tuleb aluspind ette valmistada, milleks tuleb eemaldada kõik lahtised ja lagunenud kihid kas abrasiivselt liivaprtisiga või lihvimise teel või kasutades ultrakõrgsurvevett. Hüdroisolatsioonimaterjale saab kvaliteetselt kanda ainult nendele aluspindadele, mis on kindlad ja piisavalt tugevad ning vabad naket halvendavatest ainetest. Vanad pehmed krohvikihid tuleb eemaldada, vuugid puhastada ja kõik lahtised osakesed eemaldada. Esimene töölõik on vuukide täitmine. Vuukide täitmiseks valitakse suhtleliselt suure survetugevusega (üle 25MPa) veetihe mört. Pärast vuugimördi tahenemist on kogu pind valmis sisemise hüdroisolatsiooni paigaldamiseks. Olenevalt süsteemist on vahel krundi kasutamine vajalik, kuid teatud tingimustel lubatakse süsteemi paigaldada ka ilma kruntimata. Olenemata krundi kasutamisest on soovituslik alati kasutada soolasid siduvaid aineid, sest need ained tugevdavad aluspinda ja vähendavad soolade liikuvust.

Hüdroisolatsioonikihina kasutatakse jäikasid mineraalseid negatiivset survet taluvaid hüdroisolatsioonivõõpasid. Näiteks KÖSTER NB 1 Gray või Schomburg AQUAFIN 1K. Hüdroisolatsiooni paigaldus teistatakse ALATI kahes kihis. Hüdroisolatsioonikihi võib pärast vähemalt 7 päevast kuivamist katta kas saneerimiskrohvi süsteemiga (soovituslikult WTA sertifitseeritud), mille eelliseks on keldrite sisepindadele tekkivate kristalliseeruvate soolade sidumise võime, mis pikendab oluliselt kogu süsteemi eluiga. Kui soolade oht ei ole suur, võib kasutada ka tavalisi välistingimustesse mõeldud tsemendi baasil krohve. Kindlasti ei tohi kasutada kipsi baasil krohve ja pahtleid ning samuti veeauru mitteläbilaskvaid värve. Kogu süsteem peab laskma veeauru läbi, ehk olema nn hingav.

Koos seinte hüdroislatsiooniga teostatakse ka torude ja muude läbiviikude hüdroisoleerimine. Selleks otstarbeks on nii KÖSTER kui ka SCHOMBURG tehasel erinevaid lahendusi ja süsteeme.

Põhilised teenused, mida me paikume keldrite saneerimisel

  • veelekete sulgemine keldris spetsiaalsete kiirkivinevate mörtidega
  • keldrite hüdroisolatsioon seestpoolt mineraalsete hüdroisolatsioonivõõpadega
  • soolakahjustuste likvideerimine keldrites
  • müüritiste injekteerimine kapillaarniiskuse tõkestamiseks
  • saneerimiskrohvi süsteemide paigaldus

Koostööpartner Primostar OÜ varustab meid enamuse vajalike hüdroisolatsiooni matejralidega.

Digituul