Ilupilt

MEIE TEENUSED

VUUKIDE TIHENDAMINE

VUUKIDE TIHENDAMINE

Kui probleemiks on lekkivad praod, vuugid või toru-, kaabli-, jms läbiviigud, siis olete õigesse kohta sattunud. Teostame ehitiste ja rajatiste kõikvõimalike pragude, töövuukide, temperatuurivuukide, liikumisvuukide, paisumisvuukide, deformatsioonivuukide ja mahukahanemisvuukide tihendamise töid.

Vuukide tihendamine

Seestpoolt tihendatud deformatsioonivuuk

Mis vahe on vuugil ja praol?

Vuuk on vahe ehitise erinevate osade (nt müürikivi, tellise, paneelide, betooni valukordada) vahel.
Töövuuk on konstruktsiooni vuuk, mis projekteeritakse kindlasse kohta, et eraldada erinevad ehitusetapid, näiteks betoonpõranda- või seina valu erinevad etapid, vundamendi eraldamiseks maapealsest konstruktsioonist või ühe korruse eraldamiseks teisest. Töövuugi eesmärk on võimaldada erinevate ehitusetappide lõpetamist üksteisest sõltumatult ning võimaldada betooni või muude ehitusmaterjalide kõvenemisel tekkida võivaid liikumisi või kokkutõmbumist. Muud liikumist võimaldavad vuugid on oma olemuselt sarnased töövuukidega, erinedes töövuugist põhiliselt oma liikumise ulatuse poolest.

Vuukide tihendamine. Horisontaalne pragu postis

Horisontaalne pragu postis

 

 

 

Pragu on aga purunemine või eraldumine konstruktsiooni sees, mida ei ole projekteerija poolt projektis ette nähtud. Praod võivad tekkida erinevatel põhjustel, nagu materjalide kokkutõmbumine, betooni ebaõige kahanemine või konstruktsiooni kandevõime muutused. Nende pragude suurus võib varieeruda imepeenetest juuspragudest kuni suurte lõhedeni ning neid võib leida konstruktsiooni mis tahes osast.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et vuuk on mõeldud osana projektist ja annab võimalus eraldada erinevaid ehitusetappe, kuid pragu seevastu ei ole projekteeritud konstruktsiooni osana ja võib viidata hoones esinevatele probleemidele.

Mida lekkivate pragude ja vuukidega teha?

Kõik praod ei ole kindlasti sellised, mis vajaksid eraldi tähelepanu. Kuid on hulk pragusid, mille sulgemine kas jäiga või elastse injekteerimisvaiguga võib pikendada oluliselt ehitise eluiga. Ehitises olevate vuukidega on lihtsam, kui need lasevad vett läbi, siis on need enamasti vaja veetihedalt sulgeda.

Oma rohkem kui 20 tegutsemisaasta jooksul oleme õppinud väga erinevaid veelekkeid sulgema, seda nii läbiviikude puhul kui ka erinevate konstruktsioonide pragude ja vuukide puhul. Pragude puhul saab leketest lahti enamasti prakku spetsiaalse vaigu inejkteerimisega.

Vuukide puhul näitab aga kogemus, et kõik liikumist vajavad vuugid on mõistlik teha veetihedaks alati sellelt küljelt, millelt mõjub veesurve, ehk siis enamasti konstruktsiooni välimiselt küljelt ning kasutades materjale, millega tekitatakse vuugi peale, mitte vuugi sisse, elastne veetihe ilmastikukindel kiht. Selleks võib olla PVC baasil lindid, mis liimitakse vuugile spetsiaalse epoliimiga või siis vedelplastid, mille eeliseks on väga suur elastsus kui ka suur paigaldustemperatuuride vahemik (paigaldus võimalik ka miinuskraadidega). Koostööpartner Primostar OÜ varustab meid vajalike hüdroisolatsiooni matejralidega.

Digituul