Ilupilt

MEIE TEENUSED

TORKREETIMINE

Torkreetimine või ka torkreteerimine tähendab teiste sõnadega betooni paigalduse viisi. Torkreetbetoon (ka pritsbetoon) on kiiresti kivistuv materjal, mida kasutatakse konstruktsioonide stabiliseerimiseks, parandamiseks ja rajamiseks betoneerimise teel kasutamata selleks raketist. See on ilmselt üks kõige keerukamaid betooni paigaldusviise, mille eelduseks on inimese, masina ja betoonisegu täiuslik koostoime.

Torkreetbetooni ajalugu

Torkreetimine

Esimene torkreeteerimispump

Torkreetbetooni tehnoloogia algus ja selle areng pärinevad 20. sajandi algusest. Ameeriklane Carl Ethan Akeley, Chicago loodusloomuuseumi taksidermist, kes oli konstrueerinud seadme kunstmaastike loomiseks pihustatud kipsi abil, arendas seda seadet umbes 1907. aastast edasi funktsionaalseks kahekambriliseks konveieriks tsemendi baasil materjalide pealekandmiseks. 1911. aastal anti Akeleyle patent sellele niinimetatud tsemendipüstolile, mida võib lugeda torkreetbetooni tehnoloogia “sünniks”. Sellest ajast alates on torkreetbetooni retsepte pidevalt arendatud ja täiustatud, eriti viimastel aastakümnetel, saavutades suure jõudlusega ehitustehnoloogia, mis on dramaatiliselt muutnud eelkõige maa-alust ehitust (tunnelid, kaevandused).

Torkreetbetooni tehnoloogia

Torkreetimise tehnoloogiat on viimastel aastakümnetel edasi arendatud ja oluliselt täiustatud. Torkreetbetooni mahtude osas on turud ja tehnoloogia nihkunud kuivpritsimiselt märgpritsimisele. See aga ei tähenda, et vanemat kuivpritsimise meetodit asendaks kaasaegsem märgpritsimine, kuna mõlemad on välja töötatud erinevate rakenduste ja nõuete jaoks. Viimastel aastatel on need kaks meetodit seisnud kõrvuti. Kuna kuivtorkreetimise seade on palju väiksem ja hõlpsamini käsitsetav, kasutatakse kuivpritsimist peamiselt väiksemate koguste, nt. remondi- ja eritöödel nagu basseinide või nn maamajade ehitamine ja ka betooni remondil. Märgpritsimist kasutatakse aga valdavalt konstruktsioonide stabiliseerimisel või rajamiselt, kus tuleb lühikese aja jooksul kanda suures koguses kaubabetooni, nt. kivimite või pinnase stabiliseerimiseks. Tüüpiliste tihevooluga pritsimismasinate nimivõimsus on kuni 30 m3 tunnis.

Torkreetbetooni kasutusvõimalused

Torkreetbetimine

Torkreetbetooni paigaldus

Torkreetimist saab kasutada väga erinevatel eesmärkidel:

  • Pinnase või kaeviku kindlustamiseks
  • Paemurru torkreetimine stabiliseerimiseks
  • Nõlvade torkreetimine stabiliseerimiseks
  • Uute raudbetoonkonstruktsioonide ehitamiseks/rajamiseks
  • Olemasolevate raudbetoonkonstruktsioonide jäigastamiseks/tugevdamiseks
  • Jäikusseinte ehitamiseks
  • Postide ja talade tugevdamiseks
  • Hoonete vundamentide tugevdamiseks või stabiliseerimiseks
  • Pea kohal olevate konstruktsioonide remontimiseks, jäigastamiseks või tugevdamiseks
  • Traveter Grupp OÜ omab erinevatel tehnoloogiatel põhinevaid torkreedipumpasid, et tulla toime ka kõige keerulisemate konstruktsioonide remontimise, rajamise või kindlustamisega.

Märja torkreetbetooniga varustab meid meie koostööpartner Rudus AS.
Kuiva torkreetbetooniga varustab Sakret AS.

Valik fotosid märjal ja kuival meetodil torkreetimisest/torkreteerimisest

Digituul