Ilupilt

MEIE TEENUSED

VUNDAMENDI HÜDROISOLATSIOON

Vundamendi hüdroisolatsioon on oluline element hoone stabiilsuse ja pikaealisuse tagamisel. Hüdroisolatsioon takistab vee tungimist hoone konstruktsioonidesse, mis võib põhjustada mädanemist, deformatsiooni, korrosiooni ja muid struktuurikahjustusi.

Vastavalt konstruktsioonidele mõjuva veesurvele jaotatakse hüdroisolatsioonisüsteemid veesurve alusel erinevatesse gruppidesse. Erinevates riikides on need jaotused erinevad, kuid enamasti on need jaotatud vähemalt kolme erinevasse gruppi.

Süsteemi jaotus vastavalt veesurvele:

  • mittesurveline nõrgvesi – konstruktsioonile mõjuv vesi voolab sellelt maha survet avaldamata
  • surveline nõrgvesi – konstruktsioonile mõjuv vesi avaldab konstruktsioonile lühiajalilst survet (loik horisontaalpinnal näiteks)
  • pidev survevesi – konstruktsioonile mõjub pidev survevesi

Mittesurvelise nõrgvesi puhul võib kasutada kõiki enamlevinud õhukesi hüdroisolatsioonimaterjale. Mittesurvelise vee puhul kaitseb materjal konstruktsiooni pinnasevee sisseimbumise eest, kuid ei taga konstruktsiooni veepidavust. Kui konstruktsioonile mõjub kasvõi lühiajaline surveline vesi, siis tuleb valida suurema veetaluvusega materjal.

Surveline nõrgvesi, ehk ajutine survevesi, nõuab suurema veesurve taluvusega hüdroisolatsioonimaterjali, nagu näiteks vedelad bituumenmembraanid või bituumenist rull- j avedelmembraanid. Need materjalid on tugevamad ja neil on parem veekindlus ning nende paigaldus teostatakse kvaliteetse tulemuse saavutamiseks enamasti septsiaalste pumpadega kasutades spetsialiseeritud tööjõudu. Pideva surveveega alade puhul on soovitatav kasutada aluspinnaga väga hästi nakkuvaid elastseid mineraalseid, elastseid bituumeni baasil või elastseid polüuretaanvaigu baasil hüdroisolatsioonimaterjale, mis on loodud spetsiaalselt kaitsmaks konstruktsioone pikaajalise survelise vee korral. Ka nende materjalide paigaldus teostatakse kvaliteetse tulemuse saavutamiseks enamasti septsiaalste pumpadega kasutades spetsialiseeritud tööjõudu. Hüdroisolatsioonimaterjali valik sõltub sellest, millist tüüpi veesurvet vundamendi hüdroisolatsioonile avaldatakse. On oluline valida sobiv materjal, et tagada hoonete ja konstruktsioonie stabiilsus ja pikaajaline kestvus.

Meie pakutavad teenused.

Vundamendi hüdroisolatsioonUute ja olemasolevate hoonete vundamentide hüdroisolatsiooni ja dreenmati paigaldus ning vajadusel soojustamine. Hüdroisolatsioonimaterjalidena kasutame olenevalt aluspinnast kas elastseid või mitteelastseid mineraalseid hüdroisolatsioonivõõpasid, bituumenvõõpasid, bituumerullmaterjale ning kunstaine baasil rullmaterjale. Samuti paigaldame enne betoonivalu paigaldatavaid hüdroisolatsioonimembraane põhjaplaadi alla. Koostööpartner Primostar OÜ varustab meid enamuse vajalike hüdroisolatsiooni matejralidega. Enamasti kasutame vundamentide hüdroisoleerimisel Saksa tehaste Schomburg GmbH ja Köster Bauchemie AG materjale ning samuti ka ehituskeemiakontserni BASF materjale.
Digituul