Ilupilt

MEIE TEENUSED

PÖÖRATUD KATUSED

Mis on pööratud katused?

Pööratud katused on kõige üldisemalt sellised katuslagede konstruktsioonid, kus hüdroisolatsioonikiht paigaldatakse soojustuskihtide alla kandvale konstruktsioonile, millele on antud nõuetekohane kalle.

Pööratud katuse lahendust kasutatakse peamiselt selliste katuslagede puhul, mis on avatud suurele mehhaanilisele koormusele – käidavad ja liiklusega koormatud katuslaed, haljastatud katused, terrassid, erinevate maa-aluste konstruktsioonide katuslaed, jne.

Millised on pööratud katuse eelised?

 • Hüdroisolatsioonikiht on kaitstud
 • Funktsionaalne eluiga on oluliselt pikem
 • Keskkonnasäästlikum
 • Termošokid on hüdroisolatsioonimembraanide vananemise ja väsimise üks olulisemaid tegureid, mis ei kehti pööratud katuste puhul
 • Parem kaitstus tormide korral
 • Taluvad liikluskoormust
 • Külmumis- ja sulamistsüklid ei mõjuta neid

Milline hüdroisolatsioonisüsteem valida?

Sõltuvalt aluskonstruktsioonist valitakse pööratud katuse hüdroisolatsioonisüsteemiks kas vedelad hüdroisolatsioonivõõbad või tahked hüdroisolatsiooni rullmembraanid.

Hüdroisolatsioonivõõbad – nende üheks eeliseks on see, et need nakkuvad aluspinnale ja seetõttu on vihmaveel väga rakse aluskonstruktsiooni ja hüdroisolatsioonikhi vahele tungida. Samas on võõpade puhul puuduseks see, et neil on pragude sildamise võime võrreldes rullmembraanidega oluliselt tagasihoidlikum. Hüdroisolatsioonivõõbad, mille pragude sildamise võime on sama või parem kui rullemebraanidel, on aga hinna poolest oluliselt kallimad.

Hüdroisolatsiooni rullmembraanid – neid on võimalik valida aluspinnale liimitud, kleebitud või põletatud rullmembraanide vahel. Rullmembraanide eeliseks on väga hea pragude sildavus, parem ilmastikutaluvus paigalduse ajal ning kohene vihmakindlus pärast paigaldust.

Selliseid lahendusi, kus membraan paigaldatakse aluspinnale lahtiselt või kinnitatakse mehhaaniliselt (näiteks PVC, TPO või muud kunstainest membraanid), ehk mis ei ole aluspinna külge nakkunud, tuleb väga hoolikalt kaaluda ning võimalusel pööratud katuste puhul üldse vältida. Lahtiselt paigaldatud membraanide puhul peab kindlasti olema võimalik teostada veekatse, et olla täiesti veendunud membraani veepidavuses kogu paigalduse ulatuses. Lahtise membraani puhul on pärast tagasitäite tegemist peaaegu võimatu leida üles membraanis olevaid paigaldusvigu või kahjustusi, sest vesi saab liikuda membraani ja betooni vahel ning tungida hoonesse võrreldes membraani kahjustuse asukohaga täiesti teisest kohast.

Võõpade või rullmembraanide valiku tegemisel tuleks lähtuda nii paigalduse ajast (kui enamus võõpasid vajab paigalduseks minimaalselt +5 kraadist temperatuuri, siis näiteks rullmembraanide puhul võib paigaldustemperatuur jääda isegi alla 0 kraadi). Erandiks on vedelplast, mis on spetsiaalse ülitugeva kootud kangaga armeeritud vedel mitmekomponentne hüdroisolatsioonimembraan, mille paigaldust saab teostada kuni -10°C kraadi juures.

Aluspind peab olema alati kaldega, et tagada vee vaba äravool hüdroisolatsioonikihilt. Kalletele lisaks on väga oluline, et vahetult hüdroisolatsioonikihi peale oleks rajatud ka dreeniv kiht. Dreeniva kihi rajamiseks võib kasutada kas mitmekihilist drenaažimatti (mis ei avalda hüdroisolatsioonile punktkoormust) või siis spetsiaalselt selleks ettenähtud soontega soojustusplaate. Vee vaba äravoolu tagamine hüdroisolatsiooni-kihilt on konstruktsiooni veepidavuse garant.

Meie soovitame kaustada külmaltkleebitavat bituumenrullmembraani Köster KSK SY 15, millel on väga head omadused ja mis on end aastate jooksul paljudel objektidel õigustanud:

 • Külmakindel, surveveekindel, isekleepuv
 • Kuumaõhuföön või propaangaas pole vajalik
 • Vahetult pärast paigaldust veekindel
 • Kummibituumeni baasil väga elastne
 • Lahustivaba
 • Sildab pragusid
 • Väga kiire paigaldus
 • Ülimalt vananemiskindel
 • Pealt lamineeritud väga rebenemiskindla fooliumiga
 • Radoonikindel
 • Aurukindel µ: <130 000
 • Võib kasutada kõigil mineraalsetel aluspindadel ning ka plastist ja metallist aluspindadel

Köster KSK SY 15 elueaks loetakse uute hoonete puhul projekteeritavate konstruktsioonide eluiga. Hooned projekteeritakse tavaliselt 50 aastaks ja seega on materjali eluiga 3-5 korda pikem kui näiteks SBS-i põhistel materjalidel. Põhjus on selles, et SBS bituumenrullmaterjalid kaotavad aja jooksul suure osa oma elastsusest, kuna nendes kasutatavad elastsust tagavad plastifikaatorid lenduvad materjalist välja. Köster Bikuplan KSK SY 15 kasutatavad elastsust tagavad polümeerid on aga vananemiskindlad ning materjal ei kaota oma elastsusomadusi kunagi. Lisaks on materjal ka radoonitihe.

Materjali paigalduskiirus

Kuna Köster Bikuplan KSK SY 15 on katsetatud survevee tingimustes ja see talub kuni 4 barist veesurvet, siis paigaldatakse materjali üldjuhul ühekihilisena (va üles- ja allapöörded). Seetõttu on võimalik väga lühikese aja jooksul väga suuri alasid hüdroisoleerida. Ühe tööpäeva jooksul on võimalik paigaldada 2000m2 või enam ruutmeetrit. Hea planeerimise juures on võimalik ühe töönädalaga katta rullmembraaniga enam kui 10 000 m2 suuruseid alasid.

Keskkonnasäästlikkus

Kui võrrelda külmaltkleebitavaid rullmembraane, mille omakaal on ca 1,5 kg/m2 SBS rullmembraanidega, mille omakaal on ca 4 kg/m2, siis on vahe märgatav. Pööratud katuse konstruktsioonides kasutatakse SBS-i enamasti Soome standardi V80R järgi, mis tähendab, et paigaldada tuleb vähemalt 3 kihti, mis teeb hüdroisolatsiooni 1 m2 kaaluks ca 3 x 4kg = 12kg/m2. Köster Bikuplan KSK SY 15 süsteemi kogukaal aga ongi 1,5 kg/m2. Ehk vahe on kaheksakordne. Kuna mõlema materjali  põhikomponendiks on bituumen, siis võib sellest rehkendusest umbes tuletada kui palju rohkem ressurssi (tootmine, transport, ladustamine, paigaldamine) nõuab SBS-i rullemembraanide tootmine võrreldes külmaltkleebitava rullmembraaniga.

Traveter Grupil on üle 20 aastane kogemus külmaltkleebitavate bituumenrullmembraanide paigaldamisel.

Teostame maa-aluste katuslagede, ehk pööratud katuste hüdroisolatsiooni nii mineraalsete võõpadega, epoksüvaigu baasil võõpadega, isekleepuvate bituumenrullmaterjalidega kui ka kunstaine baasil rullmaterjalidega. Hinna ja kvaliteedi suhtelt on ennast õigustanud ühekihiline bituumenrullmembraan Köster KSK SY15, mida oleme aastate jooksul sadu tuhandeid ruutmeetrid paigaldanud.

Pööratud katus | tüüpjoonis

Pööratud katuse tüüpjoonis

Põhiliste materjalidega varustab Primostar OÜ ja Köster Bauchemie AG.

Digituul