Ilupilt

MEIE TEENUSED

MAHUTITE JA BASSEINIDE HÜDROISOLATSIOON

Mahutite ja basseinide hüdroisolatsioon ning nende remont on üheks meie põhitegevusalaks. Mahutite ja basseinide puhul on eriliselt oluline takistada vee sissetungimist nii väljastpoolt mahutisse kui ka vastupidi, takistada vee väljavoolamist mahutist.  Kui vee sissetungimine väljastpoolt ei ole takistatud, siis võidakse ära rikkuda mahuti sees olev hüdroisolatsiooni kiht. Eriti oluline on mõlemasuunaline täielik veetihedus joogiveemahutites vee saastumise vältimiseks ning samuti plaaditud basseinides, kuna selliste basseinide remont kujuneb lõpuks väga kalliks.

Joogiveemahutite veetiheduse tagamiseks tuleb teostada järgmised hüdroisolatsioonitööd:

  1. Betoonist joogiveemahutite hüdroisoleerimine väljast poolt.
  2. Betoonist joogiveemahutite hüdroisoleerimine seestpoolt.
Joogiveemahutite hüdroisoleerimine väljast tehakse mahuti rajamise käigus, kasutad
Mahutite ja basseinide hüdroisolatsioon

Tallina Vesi AS joogiveefiltrid

es selleks elastseid mineraalseid või bituumenvõõpasid. Kui välimine hüdroisolatsioon puudub või ei tööta, tuleb mahuti remondi käigus rajada sissepoole eraldi hüdroisolatsioonikiht, mis talub negatiivselt küljelt avalduvat veesurvet. Alles pärast seda saab kogu mahuti seestpoolt katta hüdroisolatsioonisüsteemiga, mis peab olema sertifitseeritud joogiveemahutite hüdroisoleerimiseks. Joogiveemahutite hüdroisoleerimiseks kasutatakse nii mineraaseid elstastseid vedelaid hüdroisolatsioonimembraane kui ka elastseid polüuretaankatteid. Joogiveemahutite seest hüdroisoleerimisel on oluline, et kasutatav materjal oleks sile ja mustust hülgav, mis on vajalik, et oleks võimalik mahutit kergesti pesta ja hooldada. Sile ja libe pind vähendab ka bakterite kogunemise riski ja parandab joogivee kvaliteeti.

Basseinide ja mahutite veetiheduse tagamiseks tuleb teostada järgmised hüdroisolatsioonitööd:

  1. Betoonist ujumisbasseinide ja mahutit hüdroisoleerimine väljast poolt.
  2. Betoonist ujumisbasseinide hüdroisoleerimine seestpoolt.
Betoonist ujumisbasseinide hüdroisoleerimine väljast poolt on vajalik selleks, et vältida basseini sisemise hüdroisolatsiooni ja plaatide või mõne muu katte lahtitulemis või eemaldumist seinast. Basseinide seestpoolt hüdroisoleerimiseks mõeldud materjalid peavad olema sertifitseeritud vastavalt basseini või mahuti otstarbele. Ujumisbasseinide hüdroisoleerimiseks kasutatakse mineraaseid elstastseid vedelaid hüdroisolatsioonimembraane või elastseid polüuretaankatteid. Lisaks mahutite ja basseinide hüdroisoleerimisele tegeleme ka nende remondi ja renoveerimisega. Vanade mahutite ja basseinide puhul on üsna tavaline, et enne hüdrosiolatsioonitöid tuleb teostada vanade lagunenud kihtide eemaldamine ja betooniremont.

Traveter Grupp teostab erinevate mahutite remondi ja hüdroisoleerimistöid:

  • joogi- ja reoveemahutite renoveerimine ja hüdroisolatsioon
  • tuletõrje veemahutite renoveerimine ja hüdroisolatsioon
  • ujumisbasseinide ja ülevoolubasseinide renoveerimine ja hüdroisolatsioon
  • biogaasimahutite renoveerimine ja hüdroisolatsioon
  • silohoidlate renoveerimine ja hüdroisolatsioon
Materjalidega varustab Primostar OÜ ja ehituskeemiakontsern BASF.
Digituul