VUNDAMENDI HÜDROISOLATSIOON

VUNDAMENDI HÜDROISOLATSIOON

Ehitatavate ja olemasolevate hoonete vundamentide hüdroisolatsioon ja vajadusel soojustamine. Hüdroisolatsioonimaterjalidena kasutame olenevalt aluspinnast kas elastseid või mitteelastseid mineraalseid hüdroisolatsioonivõõpasid, bituumenvõõpasid, bituumerullmaterjale ning kunstaine baasil rullmaterjale. Samuti paigaldame enne betoonivalu paigaldatavaid hüdroisolatsioonimembraane põhjaplaadi alla.

* hüdroisolatsioon pinnaseniiskuse korral
* hüdroisolatsioon mittesurvelise vee korral
* hüdroisolatsioon survevee korral
* hüdroisolatsiooni kaitseks drenaažimati (vundamendikatte), soojustusplaatide või spetsiaalsete kaitseplaatide paigaldus

Koostööpartner Primostar OÜ varustab meid enamuse vajalike hüdroisolatsiooni matejralidega.