Autoparkla põranda betooni remont

Betoonpõranda taastamine

Promo Cash & Carry (Tuisu 30, Tallinn) maa-aluse autoparkla r/b põrana betooni remont 60% ulatuses (1600m2). Remonditaval alal eemaldatid freesimise teel aluspinnalt lahtine ja kahjustunud betoon ca 10mm ulatuses ning põranda pind taastati spetsiaalse betooniremondiseguga (survetugevus 4h – 42 MPA, 28p – 106 MPa). Tööde teostamiseks oli aega 4 nädalat, millest 1/3 kulus aluspinna ettevalmistusele […]

Digituul